All content

โรคมือ เท้า ปาก ป้องกันได้ด้วยวัคซีน

Last updated Nov 11, 2022 | 13:49

494

ช่วงเวลาระบาดของโรคมือ เท้า ปาก

ในประเทศไทย โรคมือ เท้า ปาก สามารถเกิดการระบาดขึ้นได้ตลอดทั้งปี แต่จะเกิดการระบาดมากและรุนแรงในช่วงเดือนมิถุนายน-กันยายน หรือช่วงฤดูฝน แต่ในช่วงเดือนกันยายน-ธันวาคม ก็ยังสามารถเกิดการระบาดได้ ดังนั้นเมื่อมีรายงานการติดเชื้อขึ้น ทุกคนจึงควรระมัดระวังหรือหาทางป้องกันไม่ให้ติดเชื้อจากการรับหรือสัมผัสโรค


การติดต่อของโรคมือ เท้า ปาก

โรคมือ เท้า ปาก สามารถติดต่อได้จากหลายทาง ไม่ว่าจะเป็นน้ำลาย น้ำมูก หรือจากการสัมผัสกับผื่น ตุ่มน้ำใส หรืออุจจาระของผู้ป่วย และผู้ป่วยที่ติดเชื้อนี้แต่ไม่แสดงอาการ โดยเชื้ออาจจะแพร่ผ่านจากมือผู้ที่ไปสัมผัส ส่งต่อไปยังบุคคลอื่นหรือเด็กคนอื่น ๆ  เช่น การเล่นกับลูก การถือของเล่นของลูก การเปลี่ยนผ้าอ้อม การเช็ดตัว การป้อนข้าวหรือการใช้ของต่าง ๆ ร่วมกับลูก จึงทำให้สัมผัสเชื้อที่ติดอยู่บนพื้นผิวของสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้น 


การติดเชื้อซ้ำหลังจากหายจากโรคมือ เท้า ปาก

หลังจากหายจากโรคแล้วจะยังมีเชื้อปนออกมากับอุจจาระเป็นเวลา 6-8 สัปดาห์ เชื้อของโรคมือ เท้า ปาก อาจยังตกค้างอยู่ในอุจจาระได้ ทำให้อาจยังสามารถแพร่เชื้อได้ จึงจำเป็นต้องดูแล และระวังต่อไปอีกซักระยะ เพราะเชื้อสามารถอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน และยังทนต่อน้ำยาฆ่าเชื้อหรือแอลกอฮอล์อีกด้วย 


การรักษาโรคมือ เท้า ปาก

ปัจจุบันการรักษาโรคมือ เท้า ปาก เป็นการรักษาตามอาการของโรคที่พบในผู้ป่วย แยกผู้ป่วย และหาทางป้องกันไม่ให้เกิดการสัมผัสกับผู้ป่วย เด็กที่ป่วยเป็นโรคมือ เท้า ปาก ควรอยู่บ้าน ไม่ออกไปปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น ถ้าพบผู้ป่วยโรคมือ เท้า ปาก ในโรงเรียน ต้องทำการปิดโรงเรียนหรือสถานเลี้ยงเด็กเพื่อทำความสะอาด หากมีการระบาดให้พ่อแม่หลีกเลี่ยงการพาเด็กเล็กให้ไปอยู่ในที่ชุมชนหรือที่มีคนจำนวนมาก และหลีกเลี่ยงการไปสนามเด็กเล่น และห้างสรรพสินค้า 

นอกจากนี้ต้องรักษาสุขอนามัยให้ตัวเอง ครอบครัว และดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมให้เน้นเรื่องการล้างมือ ทำความสะอาดของเล่นและสิ่งแวดล้อม  


การป้องกันโรคมือ เท้า ปาก ด้วยการฉีดวัคซีน

วัคซีนจะช่วยป้องกันการติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก หรือถ้าติดเชื้ออาการก็จะไม่รุนแรง โดยวัคซีนจะช่วยป้องกันเชื้อไวรัสชนิดเอนเทอโรไวรัส 71 (EV 71) ซึ่งนับเป็นสาเหตุหลักของอาการรุนแรงที่อาจถึงชีวิต สามารถฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุ 6 เดือน – 5 ปี โดยฉีดทั้งหมด 2 เข็ม ระยะห่างระหว่างเข็มประมาณ 1 เดือน