All content

วิ่งอีกครั้ง หลังหายจากโรคโควิด-19

Last updated Jun 09, 2022 | 07:48

214

ผู้ป่วยโควิด-19 ที่ไม่มีอาการ

ผู้ที่ติดเชื้อแต่ไม่แสดงอาการ หรืออาการทางเดินหายใจไม่รุนแรง อาจมีเพียงไอเล็กน้อย ใช้เวลารักษาน้อยกว่า 7 วัน  ไม่มีภาวะกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และความผิดปกติของหัวใจ 

  •  ควรพักและงดออกกำลังกายหลังทราบว่าติดเชื้อ 5 วัน
  • หลังกักตัวตามกำหนด ช่วง 2-3 วันแรก สามารถออกกำลังกายเบาๆ ด้วยการเดิน หรือทำกิจกรรมต่างๆ ในชีวิตประจำวันได้
  • เมื่อไม่มีอาการผิดปกติ สามารถออกกำลังหนักขึ้น เพิ่มระยะเวลามากขึ้นได้ เช่น วิ่งช้าๆ หรือปั่นจักรยาน โดยควบคุมให้ชีพจรไม่สูงเกิน 70% ของชีพจรสูงสุด และไม่ควรเกิน 15 นาที
  • ค่อยๆ เพิ่มระยะเวลา เป็น 30 นาที 45 นาที และ 60 นาที ควบคุมชีพจรให้ไม่เกิน 80% ของชีพจรสูงสุด โดยสังเกตอาการควบคู่ไปด้วย  
  • ประมาณ 2 สัปดาห์หลังจากติดเชื้อ หากไม่พบความปกติหรือไม่มีอาการเหนื่อยหอบ สามารถกลับมาออกกำลังกายได้ตามปกติ  
  • ระยะเวลา 2 สัปดาห์ตั้งแต่เริ่มป่วย เป็นระยะเวลาสั้นที่สุดที่สามารถกลับมาวิ่งตามปกติอีกครั้ง แต่การวิ่งมาราธอนต้องใช้ร่างกายหนักมาก โดยไม่ได้ซ้อมเต็มที่ ถือว่าเร็วเกินไป หากต้องการลงวิ่งมาราธอน ควรรอให้ครบ 1 เดือนหลังจากติดเชื้อ จะเป็นช่วงเวลาที่ปลอดภัยมากกว่า

 

ผู้ป่วยโควิด-19 อาการปานกลางและรุนแรง

การติดเชื้อที่มีอาการปานกลาง ระยะเวลาป่วยนานเกินกว่า 7 วัน แม้ไม่ต้องเข้ารักษาตัวที่โรงพยาบาล แต่พบว่าหายใจหอบเหนื่อยตอนพัก หรือใจสั่น เจ็บแน่นหน้าอก อาจเป็นอาการของภาวะหัวใจผิดปกติ สำหรับผู้ป่วยอาการหนักมักเกิดความเสียหายโดยตรงกับ “ปอด” ซึ่งถือเป็นอวัยวะที่สำคัญในระบบทางเดินหายใจ การฟื้นตัวของปอดหลังหายจากโรคโควิด-19 แบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ช่วง 2 สัปดาห์แรกหลังหายจากโรค ยังพบฝ้าขาวที่ปอดในฟิล์มเอกซเรย์แต่มีปริมาณน้อยลง และช่วงสัปดาห์ที่ 3-4 หลังหายจากโรค ร่างกายสามารถฟื้นฟู แต่ยังรู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สดชื่น  

ควรตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) และเจาะเลือดดูโทรโปนิน (Troponin) ซึ่งเป็นโปรตีนที่พบในกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อดูความผิดปกติ ก่อนตัดสินใจออกกำลังกาย 

·       กรณีอาการปานกลาง และผ่านการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจและเจาะเลือดดูโทรโปนิน สามารถออกกำลังกายเบาๆ ค่อยเป็นค่อยไปได้

·       หากเป็นกลุ่มอาการหนัก และผ่านการตรวจเพิ่มเติมแล้ว ควรพักอย่างน้อย 3 เดือน ทั้งนี้ ควรปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคหัวใจและทางเดินหายใจ ก่อนออกกำลังกาย

 

ผู้ที่มีความเสี่ยงสูง

 ปัจจุบันศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐฯ (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) แนะนำว่าผู้มีความเสี่ยงสูงหรือกรณีมีการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยโควิด-19 ไม่จำเป็นต้องกักตัว แต่ยังต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อออกนอกบ้าน

·       ออกกำลังกายได้ปกติภายในบ้าน

·       ควรกักตัวเพื่อสังเกตอาการอย่างน้อย 5-7 วัน เพื่อประเมินว่าติดเชื้อหรือมีอาการ

 

การฟื้นฟูสุขภาพปอดและหัวใจ ก่อนกลับมาวิ่ง

สำหรับผู้ป่วยหลังหายจากโรคโควิด-19 ส่วนใหญ่ปอดจะได้รับผลกระทบโดยตรง อาจถูกทำลายไปบางส่วน นอกจากนี้โรคโควิด-19 ยังส่งผลเสียถึงหัวใจและหลอดเลือด รวมถึงสมรรถภาพร่างกายโดยรวมด้วยเช่นกัน ระหว่างป่วย ร่างกายมีการสร้างภูมิต้านทานเพื่อต่อสู้กับเชื้อโควิด-19 จึงส่งผลให้เซลล์สุขภาพดีได้รับผลกระทบโดยไม่ได้ตั้งใจ อวัยวะต่างๆ เกิดภาวะอักเสบ (Multisystem Inflammatory Syndrome: MIS) แม้หายป่วยแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผลข้างเคียงจากยาที่ใช้รักษาโรค รวมถึงการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานาน ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถกลับสู่สภาวะปกติได้ 100% จึงมีความจำเป็นต้องฟื้นฟูสุขภาพโดยรวม