All content

เทคนิคเลือกเก้าอี้ทำงานอย่างไร ให้นั่ง WFH ได้สบาย ๆ

Last updated Aug 05, 2021 | 14:49

495

1. ดูความสูงเก้าอี้ ต้องเท่ากับช่วงยาวขาก่อนล่างบริเวณน่อง ตั้งแต่ข้อพับหลังเข่าไปถึงเท้า วางเท้าแล้วราบกับพื้นพอดี

2. เบาะต้องไม่นุ่มหรือไม่แอ่ง เพราะส่งผลให้กระดูกเชิงกรานบิดงอได้

3. ความลึกของเบาะ ต้องไม่มากกว่าช่วงต้นขา

4. พนักพิง ต้องพอดีกับแผ่นหลังนั้งให้ก้นชิดพนัก

5. ที่เท้าแขน อยู่ในระดับพอดี คืองอข้อศอกแล้ววางแขนได้พอดี

6. ต้องปรับระดับได้ ทั้งความสูง-ต่ำ การเอนหลังได้