All content

วัคซีน Moderna คืออะไร

Last updated Dec 16, 2021 | 17:05

573

Moderna คือ วัคซีนชนิด mRNA ที่ใช้เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ที่เกิดจากเชื้อไวรัสซาร์สโควี-2 ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

สารออกฤทธิ์ในวัคซีน Moderna คือ messenger RNA (mRNA) ที่ได้รับการถอดรหัสพันธุกรรมของเชื้อไวรัสซาร์สโควี-2 ในการผลิตโปรตีนชนิดหนาม (Spike protein) โดย mRNA จะฝังตัวอยู่ใน SM-102 lipid โดย mRNA ในวัคซีนจะสั่งให้เซลล์ในร่างกายสร้างโปรตีนหนาม (spike protein) ที่เหมือนกับโปรตีนหนามในเชื้อไวรัส ซึ่งเซลล์ในร่างกายจะสร้าง แอนติบอดี้ขึ้นมาเพื่อต่อต้านโปรตีนหนามของเชื้อไวรัสซึ่งจะช่วยป้องกันโรคโควิด-19


***เนื่องจากวัคซีน Moderna ไม่มีส่วนประกอบของตัวเชื้อไวรัส จึงไม่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ต่อร่างกาย


วิธีการฉีดวัคซีน Moderna

ฉีดวัคซีนเข้ากล้ามเนื้อที่บริเวณไหล่ 2 ครั้ง โดยเข็มที่สองจะฉีดห่างจากเข็มแรก 3-4 สัปดาห์ 


คำแนะนำและข้อควรทราบก่อนการฉีด Moderna

ห้าม ฉีดวัคซีนในกลุ่มต่อไปนี้

1.      ผู้ที่มีอาการแพ้ ตัวยาสำคัญหรือส่วนประกอบอื่นใดในวัคชีน (ผู้ที่มีประวัติแพ้ สารเติมเต็มใต้ผิวหนังเพื่อความสวยงาม )

2.      ผู้ที่แพ้สารโพลีเอธิลีน ไกลคอล (Polyethylene Glycol: PEG) ซึ่งเป็นส่วนผสมที่มักอยู่ในยาและเครื่องสำอางหลายชนิด รวมถึงในวัคซีน Moderna ด้วย

3.      ผู้ที่แพ้สารพอลิซอร์เบต (Polysorbate) ซึ่งเป็นสารเคมีในยาและเครื่องสำอางที่มีคุณสมบัติคล้ายกับสารโพลีเอธิลีน ไกลคอลในวัคซีน Moderna มาก


คำเตือนและข้อควรระวัง แจ้งบุคลากรทางแพทย์ผู้ดูแลการฉีดวัคซีนก่อนการรับวัคซีน Moderna ดังนี้

1.      เคยมีประวัติการแพ้อย่างรุนแรง ที่อาจมีอันตรายต่อชีวิตภายหลังการได้รับวัคซีนชนิดอื่นๆ     

2.      เคยมีประวัติการแพ้อื่น ๆ 

3.      เป็นผู้มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือได้รับยากดภูมิคุ้มกัน 

4.      เคยเป็นลมหลังจากได้รับการฉีดยา 

5.      หญิงที่กำลังตั้งครรภ์ หรือวางแผนจะตั้งครรภ์ หรือมารดาที่กำลังให้นมบุตร

6.      มีโรคประจำตัวขั้นรุนแรงที่ไม่สามารถควบคุมโรคได้ 

7.      ได้รับวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่นมาก่อนหน้านี้ 

8.      กังวล ที่เกี่ยวเนื่องกับการได้รับวัคซีนชนิดนี้

9.      หรือรับประทานยาอื่นก่อนการฉีดวัคซีน และยาอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิผลของวัคซีนได้ 


คำแนะนำในการสังเกตอาการผิดปกติหลังได้รับวัคซีน

- ควรสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดที่สถานพยาบาลภายหลังการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 30 นาที และควรสังเกตอาการต่อที่บ้าน

- หากมีอาการข้างเคียง ควรปรึกษาแพทย์ ก่อนการรับวัคซีนครั้งต่อไป 


อาการข้างเคียง

1.      ริมฝีปาก หน้า หรือลำคอบวม

2. รู้สึกจะเป็นลม หรือมีอาการวิงเวียนศีรษะ

3.      ใจสั่นผิดปกติ หายใจถี่ หายใจไม่สะดวก มีผื่นขึ้น


อาการข้างเคียงที่พบบ่อย**

1.      บวมแดงบริเวณรักแร้ ปวดศีรษะ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดกล้ามเนื้อ ปวดข้อ

2.      อาการปวดหรือบวมแดงบริเวณตำแหน่งที่ฉีด รู้สึกอ่อนพลีย หนาวสั่น มีใข้

Remarks: **สามารถหายได้เองภายใน 2-3 วันหลังฉีด


ปฏิกิริยาแพ้รุนแรง

มีผื่นทั้งตัว หน้าบวม คอบวม หายใจลำบาก ใจสั่น วิงเวียน หรืออ่อนแรง หรือมีอาการแขนขาอ่อนแรง 


หากมีอาการรุนแรงจากการรับวัคซีนควรทำอย่างไร

รีบไปโรงพยาบาล หรือติดต่อโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด หรือ โทร 1669 เพื่อติดต่อสายด่วนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

วัคซีนโควิด-19 มีประโยชน์มากกว่าความเสี่ยงในทุกช่วงอายุ คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคสหรัฐฯ (ACIP) จึงยังคงแนะนำให้ฉีดวัคซีนตามเกณฑ์เดิม