All content

ฤดูฝนกับโควิด-19

Last updated Aug 05, 2021 | 14:48

833

 “ฝน” ทำให้โควิด-19 ระบาดหนักขึ้นจริงหรือ?

มีงานวิจัยหลายชิ้นซึ่งมีข้อมูลขัดแย้งกันเอง บางงานวิจัยบอกว่าความชื้นสูงทำให้การระบาดน้อยลง แต่บางงานวิจัยกลับบอกว่าความชื้นสูงยิ่งทำให้การระบาดรุนแรงขึ้น อย่างไรก็ตามมีงานวิจัยเพียงไม่กี่ชิ้นที่บอกว่าความชื้นสูงจะทำให้ระบาดหนัก แต่งานวิจัยนี้สวนทางกับคนอื่นทั้งหมด


ดร. อลัน อีแวนเจลิสตา (Dr. Alan Evangelista) ศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาและวิทยาไวรัสแห่งโรงพยาบาลเด็กเซนต์คริสโตเฟอร์ ในเมืองฟิลาเดลเฟีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับโคโรนาไวรัสและอนุภาคไข้หวัดใหญ่มานานหลายปี ในงานวิจัยของดร. อลัน บอกว่า เมื่อความชื้นเพิ่มขึ้นขนาดของไวรัสจะใหญ่ขึ้นและลอยออกมาจากร่างกายสู่อากาศอย่างรวดเร็ว ในทางตรงกันข้ามเมื่อความชื้นต่ำจะมีการระเหยอย่างรวดเร็วของละอองที่ออกมาจากระบบทางเดินหายใจ นั่นหมายความความชื้นในอากาศ มีส่วนทำให้เชื้อโรคแพร่กระจายได้ง่ายขึ้น

การระบาดของไข้หวัดใหญ่ และโควิด 19 ในช่วงฤดูฝน

ในช่วงฤดูฝนของทุกปีในประเทศไทย จะพบการระบาดโรคไข้หวัดใหญ่ โดยกรมควบคุมโรค สรุปสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ในปี 2562 พบว่ามีผู้ป่วย 390,733 ราย เสียชีวิต 27 ราย โดยกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยสูงสุดได้แก่ กลุ่มเด็กเล็กและวัยเรียน โดยปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดการระบาดขึ้นก็คือความชื้นในอากาศและอุณหภูมิที่เย็นลง เพราะจะทำให้ไวรัสมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น

การป้องกันตนเองจากไข้หวัดใหญ่และไวรัสโควิด-19

สามารถทำได้โดยวิธีเดียวกัน หากทุกฝ่ายป้องกันไข้หวัดใหญ่อย่างเคร่งครัด จะทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ลดลงตามไปด้วย ตรงกันข้ามในช่วงฤดูฝนจะมีผู้ติดเชื้อไวรัสไข้หวัดสายพันธุ์ต่างๆ และมีความเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโคโรนาไวรัสเช่นกัน สิ่งที่ยังคงต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด คือ

- ล้างมือบ่อยๆ

- สวมหน้ากากอนามัย

- กินของร้อนใช้ช้อนกลางส่วนตัว

- เว้นระยะห่างจากบุคคลอื่นอย่างน้อย 1- 2 เมตร

- หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในพื้นที่แออัดไม่มีอากาศถ่ายเท

- ควรสำรองหน้ากากผ้าไว้วันละหลายๆ ชิ้น

- ถ้าโดนละอองฝนแล้วหน้ากากเปียกชื้น ควรจะเปลี่ยนใหม่เพราะหน้ากากที่เปียกชื้นจะไม่สามารถป้องกันเชื้อโรคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

การศึกษาหลายเคสสนับสนุนว่าความชื้นมีบทบาทสำคัญในการแพร่กระจายของโรคตามฤดูกาล เมื่อมีคนไอหรือจาม จะมีละอองน้ำลายเล็กๆ ขึ้นสู่อากาศ (หากคนนั้นกำลังป่วย ละอองเหล่านี้จะมีไวรัสผสมอยู่ด้วย) ดังนั้นสรุปได้ว่าไม่ว่าสภาพอากาศจะเป็นเช่นไร ชื้นหรือแห้ง ประชาชนควรปรับตัวให้เข้ากับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) และปฏิบัติตามหลักการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพราะโรคนี้สามารถแพร่กระจายจากคนต่อคนได้ง่าย

การรับมือโรคโควิด-19 ในฤดูฝน

1. ล้างมือด้วยสบู่และน้ำสะอาดหรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆ

2. สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ต้องออกจากบ้าน

3. หลีกเลี่ยงการนำมือมาจับหน้า ตา จมูกและปาก

4. รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ งดรับประทานของดิบ ไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์หรือไข่ก็ตาม

5. รักษาระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 2 เมตร

6. หลีกเลี่ยงการเข้าไปอยู่ในสถานที่แออัดและไม่มีอากาศถ่ายเท