All content

โรคสมาธิสั้น ผู้ใหญ่ก็เป็นได้!

Last updated Jan 26, 2023 | 16:47

262

โรคสมาธิสั้น ผู้ใหญ่ก็เป็นได้!

โรคสมาธิสั้น (ADHD) หลายท่านเข้าใจว่าเกิดในเฉพาะเด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็สามารถพบได้เช่นกัน โดยลักษณะที่สำคัญของคนที่เป็นโรคสมาธิสั้น คือ จะมีปัญหาเกี่ยวกับการวางแผน การแก้ไขปัญหา ไม่สามารถจัดการกับเวลาได้เมื่อต้องทำงานที่มีกำหนดเวลา ทำงานไม่เสร็จ เพราะมีความผิดปกติของสมองส่วนหน้าที่เกี่ยวข้องกับความคิด การวางแผน การบริหารจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ (Executive Functions-EF)


อาการที่พบบ่อย “โรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่”

- วอกแวกง่าย ฟังอะไรจับใจความไม่ค่อยได้

- ทำงานไม่เสร็จทันเวลาที่กำหนด ขาดความสามารถในการบริหารจัดการเวลาที่ดี

- ทำงานผิดพลาดบ่อย หาอะไรไม่ค่อยเจอ

- ผัดวันประกันพรุ่ง มาสายเป็นประจำ

- หุนหันพลันแล่น ขาดความยับยั้งชั่งใจ ไม่คิดก่อนทำ ทำตามใจชอบ

- อารมณ์ขึ้นลงเร็ว โกรธง่าย หายเร็ว

- มีปัญหากับบุคคลรอบข้างบ่อยๆ

- เบื่อง่าย คอยอะไรนานๆ ไม่ค่อยได้

- เครียด หงุดหงิดง่าย

- บางคนซึมเศร้า และวิตกกังวล นอนไม่หลับ